อุดมคติของตำรวจ

 

 

เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่


กรุณาปรานีต่อประชาชน


อดทนต่อความเจ็บใจ


ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก


ไม่มักมากในลาภผล


มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน


ดำรงตนในยุติธรรม


กระทำการด้วยปัญญา


รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต